Vaše osobné údaje ako sú meno, discord a email môžu byť uložené v našej databáze.