Zakúpením predmetov v obchode CovenLand.eu potvrdzujete že rozumiete pravidlám servera. Zakúpené predmety sa dajú reklamovať iba v prípade, že vám neboli pridelené na serveri do 3 dní. V inom prípade peniaze nevraciame. Náš server nie je nijako spojený so spoločnosťou Mojang. Všetka finančná pomoc ide priamo na chod servera. Finančná podpora servera nemení pravidlá pre hráča. Hráč, ktorý podporí server musí aj naďalej dodržiavať serverové pravidla a za ich porušenie môže byť potrestaný.